RC - Rick Clunn

RC - Rick Clunn
♦ Gylis: 0.9-3.0m. ♦ Tipas: plaukiantis

RC - Rick Clunn  

Subkategorijos

 • RC 0.5
  ♦ Gylis: 0.9-1.2m. ♦ Tipas: plaukiantis
 • RC 1.5
  ♦ Gylis: 1.5-1.8m. ♦ Tipas: plaukiantis.
 • RC 2 - 2.5
  ♦ Gylis: 0.6-0.9m (2-2.5) ir 2.4-3.0m (2.5DD). ♦ Tipas: plaukiantis
 • RC 3.5
  ♦ Gylis: 0.9-1.2m (3.5) ir 2.4-3.0m (3.5DD) ♦ Tipas: plaukiantis
 • RC 4.5
  ♦ Gylis: 1.2-1.5m. ♦ Tipas: plaukiantis